Thực tế lãi suất vay của FE Credit là bao nhiêu năm 2021?
November 28, 2021

2 thoughts on “Lãi suất vay của FE Credit là bao nhiêu?

  1. Với thu nhập hàng tháng 5 triệu đồng bạn có thể vay tại Fe Credit với gói vay theo lương hoặc vay theo cavet xe. NHưng Fe Credit quy định tuổi kết thúc thời hạn vay là 60 tuổi. Nên khả năng cao khi khách hàng 59 tuổi rất khó vay, nếu có thể vay chỉ chọn gói vay có thời hạn 6 tháng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *