Công ty tài chính có được nhận tiền gửi không? Tại sao?

Công ty tài chính rất mạnh về cho vay tiền mặt tiêu dùng hay cho vay mua hàng trả góp nhưng bạn đã biết: Công ty tài chính có được nhận tiền gửi không? và tại sao?

Công ty tài chính có được nhận tiền gửi không?

Theo Luật Các tổ chức tín dụng số: 47/2010/QH12: Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác. 

Tìm hiểu ngay bảng xếp hạng các công ty tài chính hiện nay tại Việt Nam

Tại sao Công ty tài chính không được nhận tiền gửi

Như bạn đã biết tổ chức tài chính nhận tiền gửi đó là tất cả các ngân hàng trong nước và có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam như Vietcombank, Agribank, MSB… Theo đó các ngân hàng nhận cả tiền gửi cá nhân và tiền gửi doanh nghiệp. Vậy Các công ty tài chính có được nhận tiền gửi không?

Theo Điều 108 trong Luật các tổ chức tín dụng về Hoạt động ngân hàng của công ty tài chính:

  1. Công ty tài chính được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng sau đây:
  • Nhận tiền gửi của tổ chức;
  • Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức;
  • Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
  • Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng;
  • Bảo lãnh ngân hàng;
  • Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng, các giấy tờ có giá khác;
  • Phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán, cho thuê tài chính và các hình thức cấp tín dụng khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.
  1. Chính phủ quy định cụ thể điều kiện để công ty tài chính thực hiện hoạt động ngân hàng quy định tại khoản 1 Điều này. 

Như vậy các công ty tài chính không được nhận tiền gửi cá nhân và được quyền nhận tiền gửi của tổ chức.

Tại sao tổ chức tín dụng phi ngân hàng không được nhận tiền gửi của cá nhân?

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng, trong đó có các công ty tài chính không nhận tiền gửi cá nhân mà chỉ được nhận tiền gửi của tổ chức và phải tuân thủ các quy định an toàn của ngân hàng bởi có thể dẫn đến các rủi ro sau:

Thứ nhất, các tổ chức này rất dễ bị tổn thương khi khách hàng yêu cầu được thanh toán trước khi đến hạn rút tiền hoặc rút tiền trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này không chỉ dẫn tới rủi ro thanh khoản cho tổ chức tín dụng phi ngân hàng mà còn đe dọa đến an toàn hệ thống trong trường hợp người gửi tiền mất niềm tin và rút tiền ồ ạt trong cả hệ thống tài chính.

Thứ hai, do các tổ chức tín dụng phi ngân hàng không phải tuân thủ các quy định an toàn chặt chẽ như của ngân hàng, các tổ chức này có thể phối hợp với các ngân hàng thương mại để “lách luật”, phá vỡ các quy định. Ví dụ, ngân hàng có thể cho vay các công ty tài chính và công ty tài chính lại cho vay khách hàng mà ngân hàng không được phép cho vay trực tiếp theo các quy định về an toàn của ngành. Trên thực tế, lịch sử đã ghi nhận trường hợp các công ty tài chính nhận tiền gửi ở New Zealand đã tăng trưởng nhanh chóng và sau đó sụp đổ, tạo ra rủi ro hệ thống nghiêm trọng, vào các năm 2007-2011.

Nguồn: http://tapchinganhang.gov.vn/quan-ly-to-chuc-tin-dung-phi-ngan-hang-kinh-nghiem-quoc-te-va-goi-y-chinh-sach-cho-viet-nam.htm

Tóm lại tổ chức tài chính không nhận tiền gửi cá nhân là các công ty tài chính ví dụ như FE credit, Home Credit, HD SaiSon….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *