Phí bảo hiểm rủi ro là gì.Tỷ lệ phí bảo hiểm rủi ro là bao nhiêu

Phí bảo hiểm rủi ro là gì? Tỷ lệ phí bảo hiểm rủi ro là bao nhiêu?

Khách hàng tham bảo các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ không chỉ quan tâm đến quyền lợi, số tiền bảo hiểm mà cần đặc biệt quan tâm đến các loại phí được khấu trừ trên số phí khách hàng đóng vào, trong đó có phí bảo hiểm rủi ro được trừ hàng năm để biết được dòng tiền của mình còn lại trong tài khoản là bao nhiêu.

Phí bảo hiểm rủi ro là gì?

Phí bảo hiểm rủi ro là khoản phí được khấu trừ hàng kỳ từ phí đóng của người tham gia để đảm bảo chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro theo cam kết tại hợp đồng bảo hiểm chính.

Phí bảo hiểm rủi ro được xác định căn cứ vào tỷ lệ phí bảo hiểm rủi ro, Số tiền bảo hiểm rủi ro, nghề nghiệp, sức khỏe, độ tuổi, giới tính của Người được bảo hiểm và các quy định liên quan của từng công ty bảo hiểm.

Phí bảo hiểm rủi ro được tính như thế nào = (Tỷ lệ phí bảo hiểm rủi ro x Số tiền bảo hiểm)/1000

Như vậy, để đảm bảo sự vận hành của công ty bảo hiểm cho sự cam kết chi trả cho người được bảo hiểm khi không may gặp rủi ro, mỗi khách hàng tham gia đều phải khấu trừ những khoản phí cho mỗi kỳ đóng phí bảo hiểm của mình. Các khoản khấu trừ hàng tháng bao gồm phí ban đầu, phí quản lý hợp đồng, phí quản lý quỹ, phí khuyến khích duy trì hợp đồng, phí đánh giá rủi ro và phát hành hợp đồng… và phí bảo hiểm rủi ro. Các loại phí được khấu trừ hàng kỳ được thể hiện trong điều khoản sản phẩm và bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm, khách hàng nên tìm hiểu kỹ trước khi tham gia.

=> Có thể bạn chưa biết Rủi ro trong bảo hiểm là gì và rủi ro nào được bảo hiểm hay không được bảo hiểm

Phí bảo hiểm rủi ro là gì

Đặc điểm của phí bảo hiểm rủi ro

  • Với từng người được bảo hiểm khác nhau dựa trên các yếu tố giới tính, độ tuổi, tình trạng sức khỏe, nghề nghiệp…thì tỷ lệ phí bảo hiểm rủi ro của mỗi người là không giống nhau. 
  • Tỷ lệ phí bảo hiểm không phải là thông số cố định trong suốt thời gian khách hàng tham gia bởi tại mỗi thời điểm tính toán thì tỷ lệ tử vong trên thực tế sẽ thay đổi. Tuy nhiên khi có sự thay đổi về tỷ lệ phí bảo hiểm rủi ro, công ty bảo hiểm sẽ thông báo đến khách hàng.
  • Phí bảo hiểm rủi ro tỷ lệ thuận với độ tuổi và số tiền bảo hiểm của hợp đồng, độ tuổi khách hàng càng cao và số tiền bảo hiểm của hợp đồng càng lớn thì phí bảo hiểm rủi ro hàng năm càng tăng.

Ví dụ về phí bảo hiểm của khách hàng giới tính nam 35 tuổi tham gia sản phẩm An Phát trọn đời với số tiền bảo hiểm 1.000.000.000 đồng, thời hạn hợp đồng 20 năm, thời hạn đóng phí 5 năm .

Ví dụ phí bảo hiểm rủi ro sản phẩm An Phát Cát Tường 1

Ví dụ phí bảo hiểm rủi ro sản phẩm An Phát Cát Tường 2

Tỷ lệ phí bảo hiểm rủi ro trong bảo hiểm nhân thọ là bao nhiêu?

Với mỗi sản phẩm bảo hiểm nhân thọ khác nhau của từng công ty bảo hiểm sẽ có bảng tỷ lệ phí bảo hiểm rủi ro tương ứng. Một số sản phẩm có phụ lục chi tiết về bảng tỷ lệ phí bảo hiểm rủi ro trong điều khoản sản phẩm.

Minh họa về bảng tỷ lệ phí bảo hiểm rủi ro của sản phẩm An Phát Trọn Đời của Bảo Việt Nhân Thọ tính trên 1.000 đồng Số tiền bảo hiểm rủi ro. 

Bảng tỷ lệ phí bảo hiểm rủi ro An Phát Trọn Đời

Minh họa bảng tỷ lệ phí bảo hiểm rủi ro của bảo hiểm hưu trí – Sun Life

Bảng tỷ lệ phí bảo hiểm rủi ro của bảo hiểm hưu trí Sun Life

Xem chi tiết Bảng tỷ lệ phí bảo hiểm rủi ro trong bảo hiểm hưu trí Sun Life tại đây

Như vậy bạn đã hiểu được tại sao số phí bạn đóng bảo hiểm nhân thọ hàng tháng/năm sẽ không nhận lại được toàn bộ vì trừ khi các loại chi phí, trong đó có phí bảo hiểm rủi ro. Vậy nên hãy tham gia bảo hiểm nhận thọ sớm nhất là khi còn trẻ và có sức khỏe để tỷ lệ phí bảo hiểm rủi ro thấp nhất. Và hãy tham gia thời hạn dài và không dừng hợp đồng giữa chừng để quyền lợi bảo hiểm của bạn được toàn diện và trọn vẹn nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *