1 Rupee bằng bao nhiêu USD? Quy đổi 1 - 1 tỷ Rúp sang tiền USD
June 25, 2024